Štampa

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja/naobrazbe, nauke/znanosti, kulture i sporta
Adresa: Muhameda Hevaije Uskufija 1, Tuzla 75000

Univerzitet u Tuzli

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

75000 Tuzla, dr Tihomila Markovića 1

web:http://www.untz.ba/

Univerzitet

Javna

   

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=6095

Rješenje o akreditaciji broj: 05-33-1-583-11/14 od 19.05.2015. godine

11.12.2017. godine