Kontakti u centru

Filter
Prikaz # 
Ime Pozicija Telefon
Kancelarija direktora Pomoćnik direktora u kancelariji direktora 036/333-990
Sektor za informisanje, saradnju i priznavanje dokumenata Pomoćnik direktora za informisanje, saradnju i priznavanje dokumenata 036/333-983
Odsjek za priznavanje dokumenata Šef odsjeka za priznavanje dokumenata 036/333-987
Odsjek za priznavanje dokumenata Viši stručni saradnik za priznavanje dokumenata 036/333-994
Odsjek za informisanje i saradnju Šef odsjeka za informisanje i saradnju 036/333-985
Sektor za pravne, kadrovske, finansijske i opšte poslove Pomoćnik direktora za pravne, kadrovske, finansijske i opšte poslove 036/333-995
Odsjek za pravne, kadrovske i opšte poslove Šef odsjeka za pravne, kadrovske i opšte poslove 036/333-996
Оdsjek za računovodstveno-materijalne poslove Šef odsjeka za računovodstveno-materijalne poslove 036/333-997