Štampa

UGOSTITELJSKE USLUGE ZA 2023 GODINU (objavljeno 26.04.2023. godine)

- Poziv za ugostiteljske usluge za 2023. godinu

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023 GODINU

 

- Privremeni plan nabavki za period 01.01.2023.-31.03.2023. godine

 

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA

Tekst oglasa možete preuzeti ovdje

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U INOSTRANSTVU (objavljeno 04.04.2022. godine)

- Poziv za dostavu smještaja u inostranstvu 2022. godina

- Izjava ponuđača 2022. godina

 

UGOSTITELJSKE USLUGE (objavljeno 20.01.2022. godine)

- Poziv za ugostiteljske usluge 2022. godina

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U INOSTRANSTVU (objavljeno 12.02.2021. godine)

- Poziv za dostavu smještaja u inostranstvu 2021. godina

- Izjava ponuđača 2021. godina

 

UGOSTITELJSKE USLUGE (objavljeno 05.02.2021. godine)

- Poziv za ugostiteljske usluge 2021. godina

 

UGOSTITELJSKE USLUGE (objavljeno 23.01.2020. godine)

- Poziv za ugostiteljske usluge 2020. godina

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U INOSTRANSTVU (objavljeno 23.01.2020. godine)

- Poziv za dostavu smještaja u inostranstvu 2020. godina

- Izjava ponuđača 2020. godina

 

UGOSTITELJSKE USLUGE (objavljeno 15.02.2019. godine)

Tekst poziva

Dokument za dostavu

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U INOSTRANSTVU (objavljeno 13.02.2019. godine)

- Poziv za smještaj u inostranstvu

- Izjava ponuđača

 

UGOSTITELJSKE USLUGE (objavljeno 25.04.2018. godine)

Tekst poziva

 

JAVNI POZIV ZA PRIJEM VOLONTERA

Tekst oglasa

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U INOSTRANSTVU (objavljeno 16.01.2018. godine)

- Poziv za smještaj u inostranstvu

- Izjava ponuđača

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI (objavljeno 17.03.2017. godine)

- Poziv za smještaj u zemlji

- Izjava ponuđača

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM VOLONTERA

- Tekst oglasa

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA U INOSTRANSTVU (objavljeno 30.01.2017. godine)

- Poziv za dostavljanje ponuda

- Izjava

 

UGOSTITELJSKE USLUGE MOSTAR (objavljeno 11.04.2016. godine)

- Poziv za dostavljanje ponuda

- Obrazac za cijenu ponude ANEKS 1

- Izjava ponuđača ANEKS 2

- Ugovor ugostiteljske usluge ANEKS 3

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA (objavljeno 04.04.2016. godine)

- Poziv za dostavljanje ponuda

- Izjava ponuđača ANEKS 1

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA (objavljeno 04.03.2016. godine)

- Poziv za dostavljanje ponuda

- Obrazac za cijenu ponude

- Izjava ponuđača ANEKS 2

- Ugovor ANEKS 3 hotelski smještaj

 

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA (objavljeno 12.02.2016. godine)

- Detalji javnog nadmetanja

- Izjava ponuđača

 

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA (objavljeno 29.12.2015. godine)

- Detalji javnog nadmetanja

- Obrazac za cijenu ponude

 

PONOVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA (objavljen 26.10.2015. godine)

Predmet nabavke: Demontaža, prevoz i montaža namještaja na području grada Mostara

TENDER DOKUMENTACIJA:

- Poziv

- Specifikacija

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA (objavljen 02.10.2015. godine)

Predmet nabavke: ugostiteljske usluge za potrebe održavanja Druge regionalne konferencije ENIC centara, u Mostaru 21. i 22. 10. 2015. godine

TENDER DOKUMENTACIJA:

- Poziv,

- Specifikacija,

- Nacrt ugovora,

- Izjava ponuđača

- Raspored sjedenja

 

Obavještenje o načinu podnošenja interne prijave korupcije

 

ODLUKE O ODABIRU DOBAVLJAČA I PONIŠTENJU POSTUPAKA

- Kompjuterska oprema 20. juli 2017. godine

- Automobil 14. juli 2017. godine

- Automobil_2_7_12_2015

- Automobil

- Auto gume

- Avio karte

- Gorivo

- Gorivo 2015

- Gorivo 2016

- Gorivo 2018

- Kancelarijski i kompjuterski materijal

- Kancelarijski namještaj

- Licencirani antivirusni softver

- Održavanje kompjutera i kompjuterske opreme

- Održavanje službenog vozila

- Osiguranje  službenih vozila

- Prevoz službenog vozila

- Promotivni materijal

- Server

- Usluge reprezentacije

- Ugostiteljske usluge - odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-

- Avio karte 2015

- Avio karte 2015

- Avio karte 2015

- Servis fotokopir aparata

- Nabavka poslovne torbe

- Usluga osiguranja službenog vozila

- Redovni servis službenog vozila

- Nabavka kompjuterskog materijala

- Nabavka kancelarijskog materijala

- Nabavka dnevnih novina

- Nabavka prirodne vode za piće s korištenjem aparata za točenje

- Usluga pranja službenog vozila

- Nabavka roba i usluge za servis službenog vozila

- Nabavka usluga smještaja

- Nabavka antivirusnog softvera

- Usluge štampanja

- Promjena fasadnih otvora

- Servis službenog vozila

- Usluga objave oglasa u dnevnim novinama

- Hotelski smještaj mart 2016

- Dizel gorivo 2021

- Bezolovni benzin 2021

- Nabavka kompjuterske opreme 2020

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - putničko motorno vozilo

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1-računari i skener

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2-Laptop

- Odluka o dodjeli drugorangiranom ponudjacu LOT 2-Laptop

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Hotelske i ugostiteljske usluge, april 2023. godine

 

ODLUKE O PONIŠTENJU

- Motorno vozilo 2015

- Hotelski smještaj

 

PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA

- Realizacija ugovora 2015

- Realizacija ugovora 2016

- Realizacija ugovora 2016-2

- Realizacija ugovora 2016-3

- Realizacija ugovora 2016-4

- Realizacija ugovora 2017-1

- Realizacija ugovora 2017-2

- Realizacija ugovora 2017-3

- Realizacija ugovora 2017-4

- Realizacija ugovora 2018-1

- Realizacija ugovora 2018-2

- Realizacija ugovora 2018-3

- Realizacija ugovora 2018-4

- Realizacija ugovora 2019-1

- Realizacija ugovora 2019-2

- Realizacija ugovora 2019-3

- Realizacija ugovora 2019-4

- Realizacija ugovora 2020-1

- Realizacija ugovora 2020-2

- Realizacija ugovora 2020-3

- Realizacija ugovora 2020-4

- Realizacija ugovora 2021-1

- Realizacija ugovora 2021-2

- Realizacija ugovora 2021-3

- Realizacija ugovora 2021-4

- Realizacija ugovora 2022-1

- Realizacija ugovora 2022-2

- Realizacija ugovora 2022-3

 

 

 P O Z I V

ZAINTERESOVANIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

U smislu provedbe tački 19. i 20. Plana borbe protiv korupcije Centra 2016-2017, akt direktora Centra broj: 04-07-1-167-3/2016 od 01.04.2016. godine Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, opredjeljen pospješiti interakciju sa civilnim društvom poziva zainteresovane organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini na jačanje saradnje u cilju istraživanja koja se tiču mogućnosti zajedničke analize i identifikacije pojavnih oblika korupcije te ostvarivanja zajedničke saradnje u provođenju antikoruptivnih projekata Centra.

Zainteresovane subjekte molimo da saradnju sa Centrom ostvaruju kontaktom na dole navedene načine:

Dragana Dilber, pomoćnik direktora za informisanje, saradnju i priznavanje dokumenata

kontakt tel. 036/333-983 ( svakog radnog dana 09, 00-17, 00 h)                      

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ranko Grahovac, pomoćnik direktora u Uredu direktora

kontakt tel. 036/333-990 (svakog radnog dana 09, 00-17, 00 h)                                            

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Dženita Šljamo-Šabanović, pomoćnik direktora za pravne, kadrovske, finansijske i opšte poslove

kontakt tel. 036/333-995   (svakog radnog dana 09, 00-17, 00 h)                                                                  

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

 

T