Štampa

PRIZNAVANJE INOSTRANIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Priznavanje je formalno potvrđivanje vrijednosti inostrane visokoškolske kvalifikacije koje ima za cilj zapošljavanje i/ili pristup obrazovanju, koje je izdao nadležni organ.

Profesionalno priznavanje inostrane visokoškolske kvalifikacije je formalno potvrđivanje vrijednosti kvalifikacije koje ima za cilj pristup nereguliranom tržištu rada, koje je izdao nadležni organ.

Akademsko priznavanje je formalno potvrđivanje nivoa stečene kvalifikacije ili perioda studija stečenog u inostranstvu u svrhu nastavkastudija.

Nadležni organi za priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini

Kao i obrazovanje općenito, tako je i postupak priznavanja, u skladu sa ustavnim odredbama u nadležnosti entiteta Republika Srpska, deset kantona u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH. Procedure priznavanja su različito regulirane te su propisane zakonima o priznavanju, zakonima o nostrifikaciji i ekvivalenciji, zakonima o visokom obrazovanju, podzakonskim aktima te statutima visokoškolskih ustanova (pregled zakonodavstva je prikazan u narednoj tablici).

Oblast priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Srpskoj u svrhu zapošljavanja, odnosno pristupa tržištu rada, vrši Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja koji je organizacijska jedinica Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske.

 

Akademsko priznavanje (priznavanje u svrhu nastavka obrazovanja) u Republici Srpskoj vrše visokoškolske ustanove, što je utvrđeno internim pravilnicima i drugim podzakonskim aktima.

 

U Unsko-sanskom kantonu stručno priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija vrši visokoškolska ustanova.

 

Akademsko priznavanje provodi visokoškolska ustanova na kojoj se želi nastaviti obrazovanje.

 

U Županiji Posavskoj postupak priznavanja inostrane visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja i nastavka obrazovanja vrši Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa.

 

U Tuzlanskom kantonu postupak priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja vrši Ministarstvo obrazovanja i nauke.

 

Akademsko priznavanje u Tuzlanskom kantonu vrše visokoškolske ustanove.

 

U Zeničko-dobojskom kantonu priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja vrše visokoškolske ustanove Zeničko-dobojskog kantona.

 

Akademsko priznavanje vrše visokoškolske ustanove, odnosno organizacijska jedinica na kojoj podnosilac zahtjeva želi nastaviti obrazovanje.

 

U Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja vrši Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko–podrinjskog kantona Goražde.

 

Akademsko priznavanje vrše visokoškolske ustanove, odnosno organizacijska jedinica na kojoj podnosilac zahtjeva želi nastaviti obrazovanje.

 

U Srednjebosanskom kantonu u svrhu zapošljavanja i nastavka obrazovanja, priznavanje obavlja Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta.

 

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu postupak priznavanja u svrhu zapošljavanja vrše visokoškolske ustanove, a u svrhu nastavka obrazovanja vrše organizacione jedinice. Svaka visokoškolska ustanova na području Kantona, u okviru svojih općih akata uređuje postupak i način obavljanja postupka priznavanja.

 

U Županiji Zapadnohercegovačkoj priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija vrši Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa.

U Kantonu Sarajevo priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija vrše visokoškolske ustanove u svrhu zapošljavanja, dok akademsko priznavanje provodi organizacijska jedinica na kojoj podnosilac zahtjeva želi nastaviti studij.

U Kantonu 10 stručno priznavanje o završenom višem, odnosno visokom obrazovanju vrši Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa.

U Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine stručno priznavanje vrši Komisija za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja. Akademsko priznavanje vrše licencirane visokoškolske ustanove sa sjedištem u Brčko Distriktu BiH.