Štampa

U okviru Twinning projekta, kao rezultat komperativne analize trenutnog stanja u oblasti priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija nastala je  Brošura, sa osnovnim informacijama o zakonodavnom okviru za priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija, osnovnim nadležnostima i ulozi CIP-a, kratkoj analizi propisa i organima za priznavanje te ključnim informacijama o glavnim ciljevima Twinning projekta.

Tekst Brošure možete preuzeti ovdje.