Okrugli sto „Reforma visokog obrazovanja – uticaj na priznavanje i mobilnost“

Datum kreiranja 13 Decembar 2021

Okrugli sto „Reforma visokog obrazovanja – uticaj na priznavanje i mobilnost“ održan je 24.11.2021. godine u Mostaru, u organizaciji Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici visokoškolskih ustanova iz Bosne i Hercegovine, nadležnih obrazovnih vlasti, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenja kvaliteta, Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske, ERASMUS + kancelarije u Bosni i Hercegovini, Savjeta za regionalnu saradnju (RCC), EU projekta „Obrazovanje za zapošljavanje“, te članovi upravnog odbora CIP-a.

Takođe, Okrugli sto su pratili online predstavnici ENIC-NARIC centra Republike Hrvatske i visokoškolskih ustanova. U prvom dijelu Okruglog stola održane su sljedeće prezentacije:okrugli stol2

  1. Aktivnosti CIP-a u provođenju međunarodnih projekata;
  2. Preporuke o vrednovanju stranih visokoškolskih kvalifikacija u postupku priznavanja i Preporuke o priznavanju kvalifikacija za pristup visokom obrazovanju;
  3. Sporazum o akademskom priznavanju kvalifikacija zemalja Zapadnog Balkana;
  4. Metodologija priznavanja predmeta, ECTS bodova, ocjena i stručne prakse pri mobilnosti studenata; 
  5. Na pola puta – jesu li reforme prioriteta omogućile kvalitetnije priznavanje i mobilnost.

okrugli stol3U drugom dijelu Okruglog stola održana je panel rasprava. Učesnici su raspravljali o problemima sa kojima se susreću u oblasti priznavanja i mobilnosti, te o praksi priznavanja neformalnog i informalnog obrazovanja. Razmjenili su iskustva iz prakse provođenja navedenih aktivnosti.

Tokom diskusije ocijenjeno je da prioriteti nisu u potpunosti sprovedeni, te da stvarno stanje ukazuje na niz poteškoća u ostvarivanju zadanih reformi u datom roku.

Ovaj okrugli sto rezultirao je sljedećim zaključcima:

 

  1. Razmotriti mogućnost intenziviranja sastanaka u cilju brže i uspješnije implementacije reforme visogo obrazovanja,
  2. Potrebno je intenzivirati komunikaciju i suradnju sudionika radi razmjene iskustava u pevazilađenju problema na pomenutim poljima;
  3. Naredni sastanak posvetiti detaljnijoj raspravi na iste teme, jer su je sudionici ocjenili korisnom.