Peti pregovarački sastanak u vezi Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i građevinskih inžinjera

Datum kreiranja 27 Maj 2019

Peti pregovarački sastanak o sporazumu o priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i građevinskih inžinjera održan je u Briselu, 14 maja 2019. godine u organizaciji Regionalnog vijeća za saradnju (RCC). Delegacije 6 ekonomija izBosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova ( ime definisano UN Rezolucijom 1244 iz 1999.godine) učestvovale su na sastanku.

Brussels Fifth Negotations Meeting Regulated Professions in WB6Brussels Fifth Negotations Meeting Regulated Professions in WB6 2U cilju podsticanja mobilnosti profesionalaca, delegacije 6 ekonomija su pokušale pronaći najbolja rješenja za priznavanje 4 pomenute profesije do Šestog godišnjeg samita Berlinskog procesa koji će se održati u Poznanu 4. i 5. jula 2019. godine. Iako je preostao samo jedan mjesec do sastanka u Poznanu, neka krucijalna pitanja su još otvorena.

Ključno pitanje koje će biti dosta teško ispregovarati je da li će sporazum biti potpisan kao samostalni ili sporazum unutar CEFTA-e (Centralnoevropska zona slobodne trgovine). O ovom pitanju postoje različita mišljenja tako da će delegacije trebati dodatne konsultancije u svojim zemljama.

Drugo važno pitanje je obim sporazuma, odnosno da li će se sporazum ticati samo građana ovih 6 ekonomija ili će građani EU biti takođe uključeni.

Treće pitanje je jezična barijera, o kojoj se nije razgovaralo tokom sastanka. Većina ekonomija dijeli mišljenje da je potreban određeni nivo jezika, zavisno od profesije.

Dodatno pitanje za Bosnu i Hercegovinu tiče se statusa visokoškolskih ustanova, jer Sporazum obuhvata samo javne visokoškolske ustanove, a u Bosni i Hercegovini nema podjele visokoškolskih ustanova na javne i privatne.

Do samita u Poznanu trebalo bi odražati dva dodatna sastanka u junu, ali su sve delegacije i predstavnici RCC-a svijesni činjenice da je rasporeed dosta tijesan i da će sve biti vrlo zahtjevno, posebno zbog složenih procedura odobravanja ekonomija, ako bi se sporazum potpisao.