SPHERE seminar Priznavanje: Implikacije za pristup prekograničnom visokom obrazovanju i mobilnosti

Datum kreiranja 20 Juni 2019

Tehnički Univerzitet u Moldaviji bio je domaćin SPHERE seminara o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija. Stručnjaci za reformu visokog obrazovanja i Nacionalne Erasmus+ kancelarije partnerskih zemalja EU, kao i predstavnici institucija Bosne i Hercegovine: Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Univerzitet u Sarajevu i Nacionalni Erasmus+ ured u Bosni i Hercegovini su prisustvovali seminaru.

Moldova SPHERE Seminar June 2019 2Moldova SPHERE Seminar June 2019Seminar je organizovao SPHERE tim. Glavni razlog organizovanja ovog seminara je činjenica da je ova tema od ključne važnosti jer bez razumijevanja mehanizama priznavanja nijedna međunarodna strategija mobilnosti ne može se smatrati realnom na sistemskom ili insititucionalnom nivou. Transparentni i pravedni postupci priznavanja postali su neizbježan dio obrazovne politike u Evropi.

Tokom konferencije prikazan je pregled međunarodnih konvencija o priznavanju. Istaknuto je da je Lisabonska konvencija o priznavanju još uvijek vodeća konvencija, ali i druge regije uložile su dodatne napore kako bi postigle standarde koji su već implementirani Lisabonskom konvencijom o priznavanju, tako da je Azijsko-pacifička konvencija stupila na snagu 2018. godine, dok UNESCO radi na revitalizaciji drugih regionalnih konvencija. Osim toga, Globalna konvencija bit će usvojena na Generalnoj konferenciji UNESCO-a na 40. sjednici koja će se održati u Parizu u novembru 2019. godine.

Tokom rasprave o automatskom priznavanju, predstavljen je razvoj u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Razvijena su četiri različita pristupa vezana za ovu temu; legalni bilateralni i multilaterani sporazumi, pravno obavezujuća unilateralna lista zemalja i kvalifikacija, neobavezujući bilateralni i multilateralni sporazumi i „de facto“ automatsko priznavanje.

Još jedna vrlo važna tema bila je i priznavanje stručnih kvalifikacija posebno u kontekstu EU Direktive 2005/36/EC i 2013/55/EU. Ove direktive propisuju posebne zahtjeve za 7 profesija, a to su: doktori medicine, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre, primalje, arhitekti i veterinarski hirurzi. U skladu s tim, svaka zemlja se poziva da prilagodi svoje studijske programe za ovih 7 profesija. Pored toga, svaka država članica EU propisuje dodatne profesije koja zahtjevaju posebne uslove za obavljanje tih profesija.

Drugi dan seminara bio je posvećen međunarodnoj mobilnosti, izazovima i preprekama kod studentske mobilnosti. Tokom prezentacije, istaknuto je da se svi bodovi stečeni tokom studiranja u inostranstvu trebaju bez odgađanja prenijeti i uračunati u diplomu bez ikakvog dodatnog rada ili procjene studenta.

Također, teme o kojima se raspravljalo bile su i bodovi i ocjene u postupcima priznavanja, priznavanje prethodnog učenja uključujući priznavanje kvalifikacija izbjeglica, digitalizacija kao alat u postupcima priznavanja.

Na kraju seminara svi učesnici su istakli da je priznavanje jako važan aspekt visokog obrazovanja, a događaje sa ovakvim temama treba razmotriti u budućnosti, posebno u pogledu stručnih kvalifikacija. Više informacija o ovom događaju, uključujući prezentacije govornika i fotografije događaja, možete pronaći na web stranici seminara: https://supporthere.org/moldova2019.