Osmi sastanak komiteta Lisabonske konvencije o priznavanju

Datum kreiranja 02 Avgust 2019

Osmi sastanak Komiteta Konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju (Lisabonska konvencija o priznavanju) održan je 28. juna 2019. godine u Parizu, Francuska, u sjedištu UNESCO-a.

Seventh Meeting of the Lisbon Recognition Convention Committee 1Seventh Meeting of the Lisbon Recognition Convention Committee 2Na samom početku predstavljen je dokument, koji je kasnije jednoglasno usvojen, Smjernice za uspostavljanje online informacionog sistema, koji se prvenstveno odnosi na strukturu web stranica informacionih centara država članica ENIC/NARIC mreža, s ciljem dostupnosti svih mogućih informacija na zvaničnim web stranicama ENIC/NARIC centara koje će omogućiti transparentije i fer priznavanje, a time poboljšati mobilnost i internacionalizaciju visokog obrazovanja u ovim zemljama. Smjernice predstavljaju skup standarda kojima se propisuje vrsta informacija koje se postavljaju na web stranicu, njihovu povezanost, dostupnost, vidljivost i slično a sve u cilju povećanja kvaliteta informacija. Takođe, na web stranici trebaju da budu generalne informacije o ENIC/NARIC centrima, Lisabonskoj konvenciji o priznavanju i njenim pratećim dokumentima, zakonodavstvu, procedurama priznavanja, akademskom i profesionalnom priznavanju kao priznavanju kvalifikacija koje su regulisane posebnim uslovima da bi se obavljala specifična profesija, linkove ka bitnim web stranicama iz oblasti priznavanja, obrazovanju te visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, najčešće postavljenim pitanjima, kao i sve druge informacije koje mogu pomoći zainteresovanim stranama.

Druga bitna tema sastanka odnosila se na trenutno stanje oko priznavanja kvalifikacija izbjeglica, pri čemu je posebno bilo govora o izdavanju Evropskog kvalifkacijskog pasoša za izbjeglice, odnosno trenutnom projektu Vijeća Evrope koji ima cilj da se izbjeglicama izdaje Pasoš kompetencija, u kome bi se navele ključne kompetencije. On ne predstavlja obrazovni dokument ali može pomoći nadležnim vlastima da bolje razumiju same kompetencije i omogući brže uključivanje na tržište rada ili nastavak obrazovanja.

Nakon toga usvojen je i revidovani primjerak dodatka diplomi, te se sve zemlje pozivaju da usklade dodatke diplomi koje izdaju visokoškolske ustanove sa ovim revidovanim dodatkom diplomi. Revidovani dodatak diplomi usvojen je od ministara obrazovanja Evropskog prostora visokog obrazovanja u Parizu 2018. godine.

U popodnevnom dijelu sastanka data je informacija o Globalnoj konvenciji o priznavanju koja će biti usvojena u novembru 2019. godine na Generalnoj konferenciji UNESCO-a u Parizu te o planiranim aktivnostima Biroa konvencije za period 2019.-2022. godina. Izabrano je i novo rukovodstvo Biroa konvencije za naredne dvije godine.