Protokol između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o suradnji u području obrazovanja

Datum kreiranja 22 Septembar 2020
Štampa

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo nam je informaciju da je Protokol između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja, koji je potpisan 25.7.2013. godine na pet studijskih godina i istekao završetkom akademske 2017/2018. godine, nakon provedene zakonske procedure, 4.7.2018. godine, i razmjenom diplomatskih nota produženo je važenje Protokola do kraja studijske godine u kojoj će Bosna i Hercegovina postati članica Evropske unije.

U skladu s odredbama Protokola, od akademske 2013/2014. godine, državljani Bosne i Hercegovine izjednačeni su sa državljanima Republike Slovenije i EU u vezi plaćanja troškova studija. Nakon potpisivanja Protokola, studentima iz Bosne i Hercegovine se ne naplaćuju školarine za strance, koju su plaćali prije potpisivanja Protokola.

Također, u okviru Centra za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIUS) svake godine je za državljane Bosne i Hercegovine na raspolaganju 18 mjesečnih stipendija za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Republici Sloveniji.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je obavijestilo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da je ratificirano produženje važenja navedenog protokola te da je Odluka o ratifikaciji produženja važenja Protokola između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja objavljena u „Službenom glasniku BiH“ – Međunarodni ugovori, broj 08 od 6.7.2020. godine.