OCTRA

Datum kreiranja 02 Mart 2021
Štampa

U okviru OCTRA projekta (Internetska dostupnost studijskih programa i baza podataka radi transparentnosti i priznavanja), održan je početni sastanak 26. januara 2021. godine. Projekt je odobrio Erasmus + program, K3 aktivnost "Podrška pravcu reformi".

Cilj ovog projekta je povećati dijalog sa visokoškolskim ustanovama dogovaranjem obrasca dostupnosti studijskih programa i poboljšanjem nacionalnih kvalifikacijskih baza podataka i registara, koji bi doveli do strukturiranih i transparentnih ishoda učenja visokoškolskih kvalifikacija koji olakšavaju automatsko priznavanje.

Također, cilj Projekta je razviti smjernice i preporuke koje bi služile kao pomoćno sredstvo za visokoškolske ustanove za poboljšanje ili razvoj primjereno korisnih i konzistentnih studijskih programa koji odgovaraju nacionalnim kvalifikacijskim bazama podataka i registrima (ako postoje) i za tijela odgovorna za nacionalne kvalifikacijske baze podataka i registre radi prilagođavanja sadržaja koji bi bili korisni za vjerodostojnu procjenu.

Ciljevi Projekta će se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti:

1. metoda desk istraživanja - istraživanje situacije u vezi sa studijskim programima visokoškolskih ustanova i nacionalnih baza podataka i registara kvalifikacija u zemljama partnerima ENIC i NARIC projekta;

2. smjernice i preporuke za visokoškolske ustanove i NARIC-ove, vodič za korisnike ECTS-a (2015.) o internetskim studijskim programima i nacionalnim kvalifikacijskim bazama podataka i registrima - kako bi se pružile ideje za potrebna poboljšanja mrežnih alata;

3. seminari vršnjačkog učenja - rasprava o smjernicama i preporukama sa zainteresiranim stranama;

4. nacionalne radionice za visokoškolske ustanove - prezentacija smjernica i preporuka predstavnicima visokoškolskih ustanova u partnerskim zemljama;

5. međunarodna konferencija.

Partneri ovog projekta su Akademski informativni centar - latvijski ENIC / NARIC, bugarski ENIC / NARIC, estonski ENIC / NARIC, hrvatski ENIC / NARIC, poljski ENIC / NARIC, ENIC Bosne i Hercegovine, ruski ENIC, BA School of Business and Finance (Latvija) i Latvijska rektorska konferencija.

Tokom sastanka razgovarano je o glavnim temama vezanim za projektne aktivnosti, kao što su plan rada, koordinacija Projekta i dogovor o metodologiji i sadržaju izvještaja o zemljama.

Sljedeći sastanak trebao bi se održati u Bosni i Hercegovini, u junu 2021. godine, ako to dopusti situacija s pandemijom.