EPER projekat - Seminar "Unapređivanje saradnje i rada ENIC/NARIC centara"

Datum kreiranja 29 April 2021
Štampa

Predstavnici CIP-a prisustvovali su seminaru „Unapređivanje saradnje i rada ENIC/NARIC centara“. Seminar je održan u Agenciji za kvalifikacije Republike Srbije u Beogradu, 16. aprila 2021. godine. Cilj seminara bio je unapređenje regionalne saradnje između ENIC/NARIC centara i drugih ključnih institucija država projektnih partnera kroz umrežavanje akreditiranih visokoškolskih ustanova i formiranje baze podataka, kao i kroz usaglašavanje i unapređivanje procedura za provjeru vjerodostojnosti diploma stečenih u zemljama partnerima.

EPER SerbiaUvodnu riječ održala je načelnica Sektora iz Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koja je naglasila važnost regionalne saradnje na području obrazovanja te saradnje između ENIC/NARIC centara. Takođe je naglasila da je unapređenje politike priznavanja važno i radi povećanja mobilnosti te je usko povezano s razvojem sistema osiguravanja kvaliteta u visokom obrazovanju, jednim od najvažnijih obilježja i pokretača promjena u zemljama Bolonjskog procesa. 

Prof. dr. sc. Časlav Mitrović, direktor Agencije za kvalifikacije Republike Srbije, predstavio je rad Agencije i ENIC/NARIC centra koji je njen sastavni dio te je u svom izlaganju istaknuo otvorenost Agencije za saradnju.

EPER Serbia 2Rukovoditeljica ENIC/NARIC centra Republike Srbije, predstavila je rad Centra te naglasila važnost regionalne saradnje, posebno jer postoje razlike u sistemima visokog obrazovanja, a postupci priznavanje imaju specifičnosti u svakoj od država partnera.  Predložila je izradu zajedničke publikacije koja bi sadržavala primjere dobre prakse iz područja priznavanja u zemljama regije i koja bi pomogla u provođenju postupaka priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija.

U nastavku je koordinatorica ENIC/NARIC centra Republike Srbije održala prezentaciju o umrežavanju akreditiranih visokoškolskih ustanova iz zemalja projektnih partnera i formiranje baze podataka. Naglasila je da dobra saradnja među zemljama projektnim partnerima već postoji, ali da uvijek ima prostora za unapređenje i olakšavanje protoka informacija. Takođe je naglasila potrebu formiranja baze podataka akreditiranih visokoškolskih ustanova zemalja u regiji.   

Koordinatorica ENIC/NARIC centra Republike Srbije, održala je prezentaciju na temu usaglašavanja i unapređivanja postupaka provjere vjerodostojnosti diploma stečenih u zemljama projektnim partnerima uz mogućnost uvođenja online sistema provjere vjerodostojnosti. Naglasila je kako se najbrža provjera vjerodostojnosti može obaviti putem ENIC/NARIC mreže, a njena dodatna prednost je provjera vjerodostojnosti bez naknade.  

EPER Serbia 3U panel raspravi na temu unapređenja saradnje ENIC/NARIC centara iz zemalja projektnih partnera učestvovale su predstavnice hrvatskog ENIC/NARIC centra koje su naglasile važnost brze razmjene informacija i komunikacije putem e-maila. Takođe su istaknule da je za brzu razmjenu informacija važno znati kojem se djelatniku ENIC/NARIC centra druge zemlje može poslati određeni upit.

Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP)  Bosne i Hercegovine naglasili su da se većina postupaka priznavanja odnosi na zemlje projektne partnere te da je potrebna regionalna platforma za brzu razmjenu potrebnih informacija. Vezano uz temu priznavanja kvalifikacija izbjeglicama i osobama bez dokumenata su naveli da u postupku priznavanja može pomoći European Qualifications Passport for Refugees, nastao kao rezultat projekta Vijeća Evrope.

U završnom dijelu seminara održano je izlaganje prof. dr. sc. Siniše Đuraševića sa Univerziteta u Beogradu, na temu povezivanja Nacionalnog kvalifikacijskog okvira Srbije s Evropskim kvalifikacijskim okvirom uz osvrt na visoko obrazovanje. Profesor Đurašević iznio je svoje iskustvo rada u radnoj grupi za Nacionalni kvalifikacijski okvir kao i iskustvo rada u Komisiji za akademsko priznavanje na Univerzitetu u Beogradu.

Seminar je završio zaključkom o potrebi nastavka regionalne saradnje te je izražena nada da će se projektni partneri u okviru provođenja projekta EPER uspjeti sastati na seminaru koji će se održati uživo.