Radna grupa Zapadnog Balkana za priznavanje akademskih kvalifikacija – Sastanak u Tirani

Datum kreiranja 11 Juni 2021
Štampa

U okviru Radne grupe za Sporazum Zapadnog Balkana o priznavanju akademskih kvalifikacija, u Tirani, Republika Albanija, 02.06.2021. godine, održan je sastanak glavnih pregovarača. Predstavnici šest ekonomija, Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Republike Albanije i Kosova (ime definisano UN rezolucijom 1244 iz 1999. godine) prisustvovali su sastanku.

Tokom sastanka finalizirani su svi članovi teksta Sporazuma o priznavanju akademskih kvalifikacija, a preostalo je da se usaglase pojedine odredbe preambule Sporazuma.

Sljedeći sasatanka trebao bi se održati u online formatu 09.06.2021. godine, a što bi trebao biti i zadnji sastanak na kome bi se trebao definisati konačni tekst Sporazuma.

Tirana Academic Recognition June 2021

Tirana Academic Recognition June 2 2021