Sastanak Radne grupe za priznavanje akademskih kvalifikacija održan u Skoplju

Datum kreiranja 21 Decembar 2021
Štampa

Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja učestvovao je na sastanku Radne grupe za priznavanje akademskih kvalifikacija ekonomija Zapadnog Balkana, koji je održan 14. i 15. decembra 2021. godine u Skoplju, Sjeverna Makedonija.

Working Group on Academic Recognition Skopje December 2021Svrha sastanka je bila da se okupe kontakt tačke i rukovodioci agencija za osiguranje kvaliteta kako bi prošli kroz ono što je do sada postignuto i razgovarali o budućnosti agende, u skladu sa Zajedničkim regionalnim akcionim planom tržišta (CRM AP) za 2022. Rasprave su bile sa tri seta pitanja: finalizacija i aktivnosti koje proizilaze iz tekuće tehničke pomoći; izradu Akcionog plana za osiguranje kvaliteta; mapa puta za usklađivanje VET kvalifikacija; uvođenje novih aktivnosti od 2022. godine, uglavnom kao instrument tehničke pomoći na zahtjev svakoj od privreda Zapadnog Balkana.

Sastanak je otvorio šef programskog odjeljenja Saveta za regionalnu saradnju (RCC) koji je poželio dobrodošlicu učesnicima, čestitao im na dosadašnjem radu, te ih podstakao da istraže nove akcije izvan CRM AP. Predstavnici privreda su u uvodnom izlaganju izrazili nadu da će uskoro biti usvojen nacrt Sporazuma o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija, koji će omogućiti dalje uklanjanje barijera za studente i akademsko osoblje u regionu, kao i otvaranje novih prostora za saradnju.

Predstavnik Generalnog direktorata Komisije za obrazovanje i kulturu (DG EAC) je u uvodnim napomenama takođe podržao dosadašnji rad i iznio rad koji predstoji u skladu sa Agendom za inovacije Zapadnog Balkana. U toku je finalizacija detaljnog akcionog plana za Agendu za inovacije Zapadnog Balkana, koji će potom omogućiti konkretnije usaglašavanje rada DG EAC, RCC i WB6 na dnevnom redu koji je pred nama.

Predstavnici ekonomija iznijeli su reforme u sektoru obrazovanja preduzete tokom 2021. godine, uključujući i osiguranje kvaliteta.

Working Group on Academic Recognition Skopje December 2021 2Skup tematskih rasprava o profesionalnim standardima zanimanja, mikrokreditima, osiguranju kvaliteta za nastavnike u visokom obrazovanju i akreditaciji poslužio je da se formalizuju potencijalne nove akcije izvan CRM AP 2021-2022. Razgovori su bili fokusirani i na potencijalno uspostavljanje regionalne zajedničke master diplome u IT sektoru, kao i na potrebu procjene najboljih opcija za uspostavljanje takvog programa i obezbjeđivanje njegove održivosti.

Razgovori su bili fokusirani i na novi instrument tehničke pomoći koji će biti dostupan svim privredama 2022. godine.

Predstavnici su se jednoglasno dogovorili oko niza zaključaka i zajedničkog rada u 2022. godini.

Nakon korisne diskusije Radna grupa je zaključila sljedeće:

1. U skladu sa CRM AP 2021-2024, Radna grupa je primila k znanju finalizaciju zadataka o VET kvalifikacijama i pristupu visokom obrazovanju, koji će u januaru 2022. godine biti dostavljeni Radnoj grupi na pregled i vrjednovanje. Radna grupa je pozdravila uvođenje instrumenta tehničke pomoći.

2. Radna grupa se usaglasila o pokretanju procesa izrade Akcionog plana za osiguranje kvaliteta, u skladu sa CRM AP 2021-2024.

3. Radna grupa je zadužila RCC da naruči procjenu regionalnih zajedničkih magistarskih studija u IT sektoru, fokusirajući se na najbolje opcije i održivost. Ova procjena će posebno razmotriti dostupne instrumente koji su najprikladniji za uspostavljanje takvog programa i da li bi on bio u okviru ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS, opcije za održivost, načine da se takav program učini privlačnim za strane studente van Zapadnog Balkana i studijske programe razvijene na osnovu zahtjeva tržišta rada.

4. Dalje ispitati potencijalne aktivnosti vršnjačkog učenja koje će se održati 2022., uključujući mikrokredite.

5. RCC će organizovati konsultacije Radne grupe sa DG EAC, čim se završi detaljni akcioni plan, početkom 2022. godine, kako bi se dalje uskladile aktivnosti u oblastima od zajedničkog interesa.