Obavještenje o javnim konsultacijama

Datum kreiranja 18 Juli 2022
Štampa

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja provodi javne konsultacije o Nacrtu  preporuka o priznavanju specifičnih vidova učenja.

Pozivamo zainteresovanu javnost da se u periodu 15.7.2022.- 30.7.2022. godine uključi u proces javnih konsultacija putem web platforme „eKonsultacije“ (https://ekonsultacije.gov.ba).