Preporuka o korištenju kvalifikacijiskih okvira u priznavanju inostranih kvalifikacija

Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

Na 6. sastanku Komiteta Konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u evropskom regionu učestovalo je 26 zemalja, te nekoliko zemalja u svojstvu posmatrača, kao i predstavnici Evropske komisije, Vijeća Evrope i UNESCO-a.

Sastanak je rezultirao usvajanjem "Preporuka o upotrebi kvalifikacijskih okvira u priznavanju inostranih kvalifikacija" zajedno sa Memorandumom o razumijevanju.

Tekst Preporuke možete preuzeti ovdje