Sastanak sa predstavnicima Švedskog vijeća za visoko obrazovanje

Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

Dana 07.10.2013. godine, zaposlenici Švedskog vijeća za visoko obrazovanje, unutar kojeg djeluje i NARIC centar Švedske (Odjel za priznavanje kvalifikacija), u sklopu studijske posjete Bosni i Hercegovini, posjetili su Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine.

mostar visit 2Sastanak je bio prilika da se razgovara o visokoškolskim sistemima te da se razmjene pozitivna iskustva u procedurama priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija u Bosni i Hercegovini i Švedskoj. Razgovaralo se o zakonodavstvima, kvalifikacijskim okvirima, pristupu visokom obrazovanju, osiguranju kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa, odnosu između kvalifikacija stečenih po predbolonjskim i bolonjskim principima obrazovanja, kriterijima za priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija, lažnim kvalifikacijama i načinu otkrivanja, a razmijenjene su i pozitivne prakse u postupcima priznavanja.

Na kraju sastanka zaključeno je da je ovakva vrsta sastanaka izuzetno korisna, da pridonosi međusobnoj saradnji i boljem razumijevanju visokoškolskih sistema i položaju kvalifikacija unutar sistema te procedurama priznavanja.

Takođe, dogovoreni su i dalji koraci u uspostavljanju što boljih odnosa između centara.