Prijava na INTER-HED-ov kurs

Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja je dobio obavještenje od NARIC centra Italija da je u toku prijava na INTER-HED-ov online kurs.

Obrazac za prijavu nalazi se na: www.interhed.eu.

Interhed

Od ukupnog broja prijavljenih, za kurs će biti odabrano 40 polaznika iz cijelog svijeta.

INTER-HED-ov kurs  počet će u februaru 2014. godine, a završit će u novembru iste godine.

Kurs je potpuno besplatan.

Ciljevi kursa:

Kurs je predviđen za stručno osoblje. Polaznicima će dati osnove znanja, vještina i alata  o vodećim aktuelnim pitanjima i temama relevantnim za zajedničke programe.

Kurs primjenjuje praktični pristup, s posebnim osvrtom na praktične studije slučajeva i konkretne savjete za svakodnevni rad.

Kurs će ponuditi primjere i praktične vježbe, kao i dio o izvorima informacija.

Trajanje:

250 sati, što odgovara 10 ECTS kredita.

Ciljne grupe:

Administrativno i akademsko osoblje u visokoškolskim ustanovama koje radi na provođenju, ocjeni i praćenju zajedničkih programa.

Dužnosnici iz državnih tijela koja se bave razmjenom studenata, državna tijela, mreže visokog obrazovanja, organizacije i udruženja koja se bave internacionalizacijom visokog obrazovanja.

Za više informacija, posjetite stranicu: www.interhed.eu