Podnošenje projektnih prijedloga u okviru Erasmus+ EACEA 48/2015

Datum kreiranja 02 Februar 2016
Štampa

Evropska komisija objavila je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Erasmus+ EACEA 48/2015.

Pozivom su obuhvaćene ključne aktivnosti 3 unutar Erasmus+ koje podrazumijevaju oblasti: osiguranje kvaliteta na nivou Evropske unije za dostizanje veće transparentnosti i priznavanje vještina i kvalifikacija. Aktivnosti koje se mogu finansirati u okviru ovog poziva mogu uključivati razne analize, istraživanja, mapiranje, izrade prijedloga, testiranje preliminarnih rezultata sa zainteresovanim stranama, validaciju rezultata, izvještavanje i koordinaciju aktivnosti sa Komisijom.

Rok za dostavu aplikacija je 29. februar 2016. godine, a aktivnosti mogu početi između 01. juna 2016. i 01. augusta 2016. godine.

Više informacija može se pronaći na sljedećem linku: http://euinfo.ba/erasmus-call-for-proposals-quality-assurance-at-european-level-for-enhanced-transparency-and-recognition-of-skills-and-qualifications/