Seminar u Novom Sadu

Datum kreiranja 04 April 2016
Štampa

Univerzitet u Novom Sadu bio je, 17. i 18. marta 2016. godine, domaćin HERE (Higher Education Reform Experts) seminara koji se tiče zajedničkih programa i stepena.

Joint degree Novi Sad HERE Seminar 17-18 March 2016 2Stručnjaci za reformu visokog obrazovanja i državne Erasmus+ kancelarije 22 partnerske zemlje Evropske unije, kao i različite međunarodne i državne institucije i visokoškolske ustanove, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu, Izvršni tim za podršku i promociju eksperata za reformu visokog obrazovanja (SPHERE), holandski ENIC/NARIC (EP-Nuffic), Ministarstvo obrazovanja Palestine, Agencija za osiguranje kvaliteta i akreditaciju Austrije (AQ Austrija), Evropska asocijacija univerziteta (EUA), Univerzitet iz Gent-a, Univerzitet iz Lund-a i Univerzitet iz Trenta-a prisustvovali su Seminaru. Predstavnik Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, u ime BiH HERE tima, prisustvovao je Seminaru.

Seminar je organiziran od strane SPHERE tima. Glavni razlog za organizaciju ovog Seminara je činjenica da su stručnjaci za reformu visokog obrazovanja istakli temu zajedničkih stepena u 2015. godini i da je ova tema istaknuta za Misije tehničke pomoći (TAM) u šest različitih HERE zemalja u 2015. godini. Takođe, zajednički programi i stepeni se sve više gledaju kao strateško sredstvo za internacionalizaciju visokoškolskih ustanova, budući da one ne nude samo jedinstvene mogućnosti mobilnosti studenata, već i nastavnog i administrativnog osoblja. Oni pridonose poboljšanju i internacionalizaciji nastavnih planova i programa, učvršćivanju strateških partnerstva i povećanju institucionalne internacionalne povezanosti i vidljivosti.

Ovaj Seminar je još jednom potvrdio relevantnost ove teme za Evropsku oblast visokog obrazovanja i šire. Na Seminaru su viđeni različiti pristupi zajedničkim programima i bosanskohercegovačke visokoškolske ustanove mogu iskoristiti mnoge dobre ideje prezentovane na ovom Seminaru prilikom razvijanja vlastitih zajedničkih programa i stepena. Univerziteti u Bosni i Hercegovini takođe bi trebali uzeti u razmatranje da saradnja sa inostranom ustanovom, sama po sebi, ne bi trebala biti glavna svrha zajedničkih programa i stepena. Dodatna vrijednost nastavnog plana i programa i razvoj ljudskih kapaciteta trebali bi biti glavni motivacioni faktori pri razvoju takvih programa. Sve ovo treba, takođe, biti koordinisano u skladu sa tržištem rada u Bosni i Hercegovini i partnerskim ustanovama.

S druge strane, visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini trebale bi uložiti više truda u traženje partnera za ovakve programe. Takođe bi trebale biti bolje organizovane pri razvoju i implementaciji zajedničkih programa i stepena. Erasmus+ - Ključna akcija 1- Erasmus Mundus zajednički master stepeni koji nudi odličnu priliku za sve visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini.

Više informacija o ovom događaju, kao i prezentacijama govornika i slike s događaja mogu se pronaći na web stranici Seminara: http://supporthere.org/novisad2016.

Joint degree Novi Sad HERE Seminar 17-18 March 2016 1