Promjena sjedišta Centra

Datum kreiranja 18 Maj 2016
Štampa

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja je promijenio svoje sjedište. Naša nova adresa je:

Kneza Višeslava bb - Orca

88 000 Mostar.

Napominjemo da su kontakt telefoni i email adrese ostale iste.