23. sastanak ENIC/NARIC mreža

Datum kreiranja 13 Juli 2016
Štampa

Zajednički 23. sastanak ENIC i NARIC mreža održan je u Amsterdamu, Holandija, od 19. do 21. juna 2016. godine. Sastanak je organizovala Evropska komisijа, Vijećе Evrope, UNESCO i EP-Nuffic (Holandski ENIC-NARIC).

23 Meeting ENIC-NARIC Networks Amsterdam 2016Sastanku su prisustvovali predstavnici 44 zemlje, članice ENIC/NARIC mreža, kao i predstavnici Evropske komisije, Vijeća Evrope, UNESCO-a, Evropska udruga za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, Grupa za praćenje Bolonjskog procesa, Evropski registar za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja, Evropska studentska unija, Evropsko udruženje univerziteta, Međunarodno udruženje univerziteta i nekoliko visokoškolskih ustanova.

 

Takođe, sastanak je bio dobra prilika za razmjenu dobre prakse i informacija između predstavnika ENIC/NARIC centara. Veći dio sastanka posvećen je priznavanju kvalifikacija izbjeglica, raseljenih lica i lica koja su u situaciji sličnoj izbjeglicama. Prezentovani su različiti pristupi rješavanju ovog pitanja, naročito u zemljamakoje su najviše pogođene izbjegličkom krizom.

 

Održano je nekoliko radionica: Fabrike diploma, Lažni dokumenti i ovjera; Standardi i smjernice, samoocjenjivanje i eksterna provjera; Sistem osiguranja kvaliteta za mreže; Provođenje informacijskog istraživanja 101; Prezentacije država Iraka i Sirije; Erasmus+ i NARIC projekti- Podržavanje priznavanja u Evropi; Automatsko priznavanje: saradnja među studentima, ustanovama i ENIC/NARIC centrima; Priznavanje u Yerevanskom kominikeu; Nacionalni kvalifikacijski okviri, saradnja sa drugim regijama svijeta i EQF; Priznavanja i osiguranje kvaliteta: dva ključna aspekta internacionalizacije visokog obrazovanja; Priznavanje međunarodnihtržišta i sektorskih kvalifikacija.

 

Drugi dan sastanka bio je više posvećen saradnji između ENIC/NARIC mreža i drugih regija iosnivanju Globalne konvencije.

 

Naredni 24.godišnji zajednički sastanak ENIC i NARIC mreža bit će održan u Kopenhagenu, Danska, od 25. do 27. juna 2017. godine.