Datum kreiranja 01 Avgust 2016
Štampa

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je Centru informaciju da ih je Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine obavijestilo o dokumentima koje nadležne institucije u Kataru za priznavanje diploma inostranih visokoškolskih ustanova od 1. juna 2016. godine traže od podnosioca zahtjeva za priznavanje.

Naglašeno je, da svi dokumenti koje su izdale strane visokoškolske ustanove moraju biti prevedeni i ovjereni u ministarstvu inostranih poslova zemlje u kojoj se nalazi fakultet prije nego što se ovjeri u jednoj od dvije Ambasade (ambasada određene zemlje u Dohi ili Ambasada Katara u toj zemlji) kako bi se nakon toga izvršila nadovjera tih dokumenata u Ministarstvu vanjskih poslova Katara.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji mogu se naći u dopisu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, koji možete preuzeti ovdje.