Datum kreiranja 17 Oktobar 2016
Štampa

Od Državne Erasmus+ kancelarije smo dobili informaciju da će se 19. oktobra, od 8.30-16.00 sati, održati Nacionalni Erasmus+ informativni dan. Informativni dan će biti održan u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo.

Ovaj događaj organizovat će Državna Erasmus+ kancelarija u uskoj saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Svrha ovog događaja je da se promovišu mogućnosti u oblasti visokog obrazovanja kroz Erasmus+ program, s posebnim naglaskom na izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju, međunarodnu kreditnu mobilnost, zajedničke master programe i Jean Monnet aktivnosti.

Planirani učesnici su predstavnici javnih i privatnih visokoškolskih ustanova, nadležna ministarstva obrazovanja, nevladine organizacije, studenti i druge relevantne zainteresovane strane iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Radni jezik događaja je engleski.

Svi zainteresovani trebaju se registrovati online do 17. oktobra na sljedećem linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFDLabiZBIq5E4K0xibbf67huVqR0MFByHv_2oPzs7IMWFYA/viewform?c=0&w=1.