Studijska posjeta i obuka u Lleidai, Španija, u okviru Tempus projekat "BH kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje-BHQFHE"

Datum kreiranja 10 Novembar 2016
Štampa

Studijska posjeta i obuka u okviru Tempus projekat „Bosanskohercegovački kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje – BHQFHE“, održana je u od 17.10. - 20.10.2016. godine, na Univerzitetu u Lleidai, Španija.

Lleida BHQFHECilj studijske posjete je bio dalji rad na izradi izvještaja o samovrednovanju Bosne i Hercegovine u odnosu na Evropski kvalifikacijski okvir. 

Naredna dva dana grupe su odvojeno radile sa EU partnerima na daljem razvoju i unapređenju izvještaja. Po završetku je prezentovano urađeno i dogovoreno je da se unesu izmjene te dostave kako bi se mogao objediniti tekst izvještaja.


Nastavak radnog dijela studijske posjete odnosio se na upoznavanje sa Univerzitetom domaćinom i načinom njihovog rada. Dekan Politehničkog fakulteta je predstavio Univerzitet Lleida i istako da je to najstariji univerzitet u Kataloniji sa preko 400 poptisanih sporazuma s različitim kompanijama gdje studenti već tokom studija bivaju radno angažovani. Projektni partneri su imali priliku obići i vidjeti kampus te se upoznati s organizacijom studijskih programa i procesom akreditacije. Poseban akcent je stavljen na razvoj studijskih programa i njihovu validaciju, gdje su lideri i članovi ekspertnih skupina detaljno upoznati s cjelokupnim procesom i monitoringom pokrenutih studijskih programa od strane europskih partnera.

Takođe, tokom ove studijske posjete prezentovan je izvještaj o budžetu Projekta te naredni koraci.

Sve prezentacije će biti dostupne na zvaničnoj web stranici projekta: www.bhqfhe.eu.