Održana Radionica na Univerzitetu u Bihaću

Datum kreiranja 28 Mart 2017
Štampa

Predstavnici Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja održali su 09.03.2017. godine Radionicu na Univerzitetu u Bihaću.

Pored predstavnika Univerziteta u Bihaću, Radionici je prisustvovao predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Radionica je prvi u nizu koraka koje je Univerzitet u Bihaću, u saradnji sa Centrom i nadležnim Ministarstvom, poduzeo u cilju unapređenja procedura priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija i olakšavanja akademske, studentske i mobilnosti radne snage.

Bihac Radionica 09.03.2017.Cilj Radionice je bio da se akademsko osoblje Univerziteta u Bihaću, a koje se bavi pitanjima priznavanja, odnosno nostrifikacije i ekvivalencije obrazovnih isprava, upozna sa priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u skladu sa Konvencijom Vijeća Evrope/UNESCO-a o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u evropskoj regiji, njenim pratećim dokumentima, kao i drugim dokumentima Evropskog prostora priznavanja (EAR).

Na kraju Radionice zaključeno je da je neophodno da se intenziviraju aktivnosti po pitanju izmjene zakonodavstva vezanog za priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija u Unsko-sanskom kantonu, pri čemu nadležno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona može očekivati svu potrebnu pomoć Centra. Osim toga, izmjene zakonodavstva su u direktnoj vezi sa ostvaranjem rezultata Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini" (STINT projekat), finansiranog od Erasmus+ programa Evropske unije, a u kome učestvuju Centar i Univerzitet u Bihaću.