STINT projekat, održana Radionica na Politehničkom institutu u Portu

Datum kreiranja 17 April 2017
Štampa

Nakon Praktiče radionice održane u martu u Gentu, Druga praktična radionica u sklopu Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini" (STINT projekat) je održana od 02. do 06. aprila 2017. godine u Portugalu. Ovaj put, domaćin Radionice je bio Politehnički institut u Portu.  

STINT Porto Practical Workshop Politechnic Institute of PortoOva radionica je dio Projektnog paketa 3, aktivnost 3.3. Praktična radionica kod EU partnera. Osim predstavnika Politehničkog institut u Portu i partnera iz Bosne i Hercegovine, radionici je, kao u Gentu, prisustvovao jedan predstavnik studenata sa svih javnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Studenti su informisani o ključnim aspektima i posebno o mobilnosti studenata na Politehničkom institutu u Portu.

Prvog dana Radionice, predstavnici Politehničkog instituta u Portu predstavili su njihova iskustva vezana za internacionalizaciju, studentsku mobilnost i mobilnost osoblja, međunarodno istraživanje i politike kao i osiguranje kvaliteta vezano za internacionalizaciju u Portugalu. Istakli su da su, iako je njihova stara strategija bila vrlo dobra, razvili novu strategiju prije nekoliko godina tako da sarađuju sa drugim zemljama, drugim kontinentima, imaju bolju vezu sa istraživanjem, razvojem i inovacijama, učestvuju i imaju vodeću ulogu u posebnim projektima vezanim za internacionalzaciju i mobilnost. Trenutno, Politehnički institut u Portu ima 3 projekta sa institucijama iz Bosne i Hercegovine.

Drugi dan počeo je sa studijskom posjetom Porto Design Factory, instituciji koja obučava studente da pronađu inovativna rješenja za probleme sutrašnjice. Nakon toga, diskutovani su ključni aspekti internacionalizacije, kao što su internacionalizacija kod kuće, e-učenje, upravljanje projektom, međunarodni istraživački projekti i mogućnosti finansiranja. Na kraju drugog dana, bivši student dao je kratak pregled iskustva razmjene u Evropi i Brazilu.

Treći dan je bio posvećen međunarodnom iskustvu dva fakulteta. Istaknuto je da ne postoji jedan put vezan za internacionalizaciju. Svaka institucija treba naći svoj vlastiti put definišući jasne ciljeve. Na kraju Radionice, predstavljeno je akademsko priznavanje i pristup međunarodnih studenata.

Sljedeći sastanak će se održati u Mostaru od 13. do 16. juna 2017. godine.