Održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvjete Crne Gore

Datum kreiranja 22 Juni 2017
Štampa

U organizaciji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u službenim prostorijama Centra u Mostaru je 08.06.2017. godine održan sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Cilj sastanka je bio da predstavnici Ministarstva prosvjete Crne Gore i ENIC centra Crne Gore zajedno sa predstavnicima Centra razmijene iskustva o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i olakšavanju akademske mobilnosti.

Govoreći o akademskoj mobilnosti, istaknuto je da je bilateralni sporazum sklopljen između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Vijeća ministara BiH u 2008. godini i još uvijek je na snazi. Ovaj sporazum bi trebao da bude osnova dalje saradnje između dvije zemlje u oblasti obrazovanja.

Tokom sastanka donesen je zaključak da su ovakvi sastanci izuzetno korisni, te da bi trebalo da se nastavi sa ovakvim vidom saradnje.

Sljedeći sastanak predstavnika Centra i Ministarstva prosvjete Crne Gore planiran je za septembar 2017. godine u Podgorici.