24. zajednički godišnji sastanak ENIC/NARIC mreža

Datum kreiranja 17 Juli 2017
Štampa

U Kopenhagenu (Danska) je od 25. do 27. juna 2017. godine održan 24. zajednički godišnji sastanak ENIC/NARIC mreža. Osim predstavnika Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, sastanku je prisustvovalo 135 učesnika iz 46 zemalja. Domaćini sastanka su bili Agencija za nauku i visoko obrazovanje i Ministarstvo za visoko obrazovanje i nauku (ENIC/NARIC) Danske.

Nakon pozdravnih riječi i uvodnog izlaganja domaćina, učesnici su se kroz aktivnost umrežavanja upoznali sa kolegama. Uslijedila je tema sastanka koja je bila Četvrta industrijska revolucija i njen efekt na rad ENIC/NARIC mreža i priznavanje općenito. Nakon dvije prezentacije na navedenu temu, učesnici su podijeljeni u dvije grupe kako bi diskutovali o sljedećim temama: Mreža Gronigenske deklaracije – Uticaj i važnost za ENIC/NARIC mreže, Sigurnije i olakšane prakse priznavanja – primjeri dobre prakse mreža o digitalizaciji procesa priznavanja i kako evaluirati "nove oblike učenja", učenje na daljinu, međunarodne stepene itd. (PARADIGMS, RENSA projekat).

U poslijepodnevnoj sesiji izabrano je 6 novih članova ENIC biroa i NARIC savjetodavnog odbora na period od dvije godine. Nakon toga, učesnici su pozvani da se pridruže jednoj od pet radionica u vezi podrške izgradnji kapaciteta ENIC/NARIC mreža:

Drugi krug radCopenhagen 24th Meeting of the ENIC-NARIC Networksionica je bio vezan za nove izazove u postupcima priznavanja. Učesnici su mogli izabrati sljedeće teme:

U sklopu radionice Bolonjski – predbolonjski stepeni, predstavnik Centra je imao prezentaciju vezanu za stanje akademskog priznavanja predbolonjskih kvalifikacija. Pri tome se posebno osvrnuo na STINT projekat vezan za izradu modela akademskog priznavanja na javnim visokoškolskim ustanovama u BiH.

Drugi dan počeo je sa vijestima vezanim za kvalifikacije izbjeglica. Različite inicijative i aktivnosti vršnjačkog učenja su se odvijale zadnjih godina vezanih za priznavanje. Neke web stranice osiguravaju pregled navedenih novosti:

Izjava Komiteta Lisabonske konvencije o priznavanju o izbjeglicama: http://www.enic-naric.net/…/LRCC_Statement_on_the_recogniti…

Vijeće Evrope: http://www.coe.int/…/education/recognition-of-refugees-qual…

Evropska komisija: http://ec.europa.eu/…/migration/higher-education-refugees_en

ENIC/NARIC mreže: http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-…

#ENIC_NARIC #qualification #recognition #refugees #WelcomeRefugees

U sklopu ove teme date su informacije o pilot projektu o priznavanju kvalifikacija izbjeglica.

Nakon ove teme vođena je Oksfordska debata na temu: trebaju li ENIC/NARIC centri primjenjivati i slijediti standarde i smjernice unutar ENIC/NARIC mreža.

Prije završnih riječi, raspravljano je o globalnoj i međuregionalnoj saradnji. UNESCO trenutno podržava nastojanja u vezi izrade i usvajanja nove Globalne konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija. Komisija za izradu nacrta Konvencije je osnovana i vode se konsultacije sa državama članicama u saradnji s kojima je izrađen inicijalni nacrt teksta konvencije.

Sljedeći 25. sastanak će biti održan u Pragu, Češka Republika, 2018. godine.