STINT projekat – Sastanak u Mostaru

Datum kreiranja 18 Juli 2017
Štampa

U sklopu Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini" (STINT projekat), Sveučilište u Mostaru i Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru bili su domaćini sastanka vezanog za realizaciju Projektne aktivnosti 2.5. Radionica je održana u Mostaru, u prostorijama oba univerziteta, od 13. do 16. juna 2017. godine.

STINT Project Mostar 14.06.2017 University Dzemal Bijedic of MostarSTINT Project Mostar 14.06.2017 University of MostarSastanak je otpočeo sa predstavljanjem projektnih aktivnosti realizovanih u prvoj i drugoj godini Projekta te rezultate istraživanja vezanog za internacionalizaciju studenata i akademsko priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija.Nakon toga EU partneri predstavili su SWOT i komparativnu analizu trenutnog stanja vezanog za internacionalizaciju i akademsko priznavanje kvalifikacija na javnim univerzitetima u BiH, dok su predstavnici javnih univerziteta predstavili svoje strategije internacionalizacije i indikatora internacionalizacije.

U drugom dijelu prvog dana sastanka predstavljen je Projektni paket 4. te templejt pilot aktivnosti i njihov plan realizacije.

Drugog dana bilo je govora o značaju internacionalnog rejtinga univerziteta, a predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta predstavili su nove kriterije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH sa isticanjem kriterija internacionalizacije.

Na samom kraju predstavljeni su rezultati internih diseminacija projektnih aktivnosti svih projektnih partnera.

Sljedeći sastanak planiran je za oktobar 2017. godine kada će se održati Praktična radionica u High Wycombe-u.