Datum kreiranja 11 Oktobar 2017
Štampa

Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja boravili su 28.i 29.09. 2017. godine u Moskvi, Ruska Federacija, kako bi prisustvovali međunarodnom seminaru „Prekogranično obrazovanje: trendovi, perspektive i priznavanje“.

Seminar je održan pod pokroviteljstvom Federalnog zavoda za nadzor u oblasti obrazovanja i nauke Ruske Federacije. Međunarodnom seminaru je prisustvovalo oko 50 predstavnika međunarodnih institucija i nacionalnih informativnih centara.

Učesnici Seminara prisustvovali su predavanjima na kojima se govorilo o vrstama i oblicima prekograničnog obrazovanja, koji uključuju različite programe prekograničnog obrazovanja, odnosno djelovanje ogranaka i kampusa visokoškolskih ustanova lociranih u inostranstvu.

Tokom Seminara raspravljalo se o pitanjima koja su specifična za prekogranično obrazovanje, prevarama u međunarodnom visokom obrazovanju, priznavanju kvalifikacija izbjeglim i raseljenim licima, transnacionalnom aspektu priznavanja kvalifikacija iz oblasti medicinskih nauka te značaju obrazovnih ustanova u međunarodnim udruženjima.