Datum kreiranja 12 Oktobar 2017
Štampa

Centar je 13.10.2017. godine u dnevnim novinama objaviti skraćenu verziju javnog poziva za licitaciju službenog vozila Škoda Fabia.

Cjelokupan tekst javnog poziva za licitaciju sa dva prateća obrasca za cijenu ponude za fizička i pravna lica mozete preuzeti na sljedećim linkovima:

 

Tekst javnog oglasa

 

Obrazac ponude (fizička lica)

 

Obrazac ponude (pravna lica)