Datum kreiranja 31 Oktobar 2017
Štampa

Treća praktična radionica u okviru projekta „Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ (STINT projekat) je održana od 17. do 21.oktobra 2017. godine.Ovaj put domaćin je bio Buckinghamshire New University. Obuka je bila samo za partnere projekta iz BiH i bila je u potpunosti vezana za internacionalizaciju. Predstavljeni su različiti aspekti internacionalizacije.

STINT Project Uxbridge 17.-21.10.2017Predstavnici Buckinghamshire New University su predstavili svoja iskustva u vezi kvaliteta i standarda visokoškolskog obrazovanja u Ujedinjenom Kraljevstvu, istraživanja i etike, međunarodnih projekata, internacionalizacije i upravljanja finansijama. Buckinghamshire New University ima jako dobro partnerstvo sa zaposlenima u javnom i privatnom sektoru i inovativneprograme. Vezano za osiguranje kvaliteta, visoko obrazovanje u Ujedinjenom Kraljevstvu je samoupravljajuće i nije pod upravom vlade. Pružaoci usluga visokog obrazovanja imaju institucionalnu autonomiju, kao i intelektualnu i akademsku slobodu za pružaoce usluga i pojedince da stvaraju studijske programe i njihov sadržaj. Svi univerziteti i neki alternativnu pružaoci usluga visokog obrazovanja, imaju ovlašćenje da dodjeljuju dipolome. Drugi moraju imati svoje diplome ovjerene od strane drugih organa. Na državnom nivou Ujedinjenog Kraljevstva postoji Agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (QAA) koja osigurava akademski kvalitet i standarde. QAA objavljuje i ažurira dokument "Kvalitet visokog obrazovanja u Ujedinjenom Kraljevstvu", provjerava pružaoce usluga visokog obrazovanje, istražuje žalbe od strane studenata, akademskog osoblja i drugih zainteresovanih strana na račun akademskih standarda i kvaliteta. Partneri iz BiH su, takođe, informisani o izvođenju doktorskih studija na Buckinghamshire New University. Buckinghamshire New University je takođe veoma aktivan na međunarodnom planu i ostvaruje saradnju sa više od 120 regionalih kompanija i lokalnih vlasti za tehničku pomoć, istraživanje i obuku, takođe je dio Erasmus + bilateralnog sporazuma sa više od 16 zemalja (56 univerziteta i 12 institucija za obavljanje staža) kao i Okvirnog sporazuma sa više od 30 stranih institucija. Imaju dugu istoriju rada sa studentima studenata na koju su ponosni i obrazuju visoko kvalifikovane pojedionce već 125 godina, a trenutno 92% njihovih diplomanata je ili zaposleno ili nastavljaju obrazovanje unutar 6 mjeseci..

Kao glavni zaključak ove posjete spomenuli bismo veoma dobru organizaciju Univerziteta.Iako nema jaku državnu podršku, Buckinghamshire New University opstaje zahvaljujući promjeni nastavnih planova i programa, privlačenju domaćih i stranih studenata, jako dobroj unutrašnjoj organizaciji, međunarodnoj saradnji... Sve ovo je veoma zahtjevno za javne univerzitete u Bosni i Hercegovini ali smjer koji ideBuckinghamshire New University može poslužiti kao dobar primjer za to gdje treba da se usmjerava visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini.

Sljedeći sastanak će biti održan u Zenici od 28.novembra do1.decembra 2017. godine.