Datum kreiranja 22 Decembar 2017
Štampa

U organizaciji Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (ERI SEE) i Regionalnog vijeća za saradnju (RCC), dva vrlo važna dešavanja su održana u Beogradu, 14. i 15. decembra 2017. godine, odnosno Seminar o priznavanju akademskih kvalifikacija i Prvi sastanak Zajedničke ERI SEE – RCC radne grupe o priznavanju akademskih kvalifikacija.

Seminar on Recognition of Academic Qualifications Belgrade 14 12 2017First Meeting of the Joint ERI SEE RCC Working Group on Recognition of Academic QualificationsPrvi dan bio je posvećen Seminaru o priznavanju akademskih kvalifikacija, koji je okupio predstavnike ministarstava obrazovanja, ENIC/NARIC centara, visokoškolskih ustanova, i studenata iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije i Kosova (ime definisano UN rezolucijom 1244 iz 1999. godine). Svi učesnici, gledano sa pozicije institucije koju predstavljaju, dali su pregled akademskog priznavanja kao i prepreke na koje nailaze, politički i zakonodavni okvir, statističke podatke, izazove u priznavanju akademskih kvalifikacija, studentska iskustva sa akademskim priznavanjem kvalifikacija te ključne izazove sa kojima se studenti suočavaju u kontaktu sa ENIC/NARIC centrima ili visokoškolskim ustanovama.

Drugi dan je bio posvećen dogovoru o Radnoj grupi za priznavanje akademskih kvalifikacija. Aktivnosti oko priznavanja akademskih kvalifikacija date su u Višegodišnjem akcionom planu regionalnog ekonomskog prostora (MAP), zasnovane na prioritetima datim u Strategiji razvoja Jugoistočne Evrope do 2020. godine i radu ERI SEE kao dijelu ERI SEE programa rada. Radna grupa o priznavanju akademskih kvalifikacija (WG RAQ) će biti zadužena za pripremanje zajedničkih regionalnih aktivnosti da se osigura implementacija aktivnosti iz MAP-a u cilju otklanjanja prepreka za priznavanje akademskih kvalifikacija. Specifično, WG RAQ će raditi na Nacrtu prijedloga o proceduri olakšanog akademskog priznavanja visokoškolskih kvalifikacija, usvajanju i implementaciji prijedloga procedure olakšanog priznavanja, uspostavljanju podregionalne mreže ENIC/NARIC centara, razvoju zajedničkog online sistema za razmjenu informacija te jačanju saradnje i razmjeni informacija između agencija za osiguranje kvaliteta. WG RAQ-a će činiti tri predstavnika svake zemlje od kojih najmanje jedan treba da bude iz ENIC/NARIC centra. Takođe, dogovoren je Prijedlog Plana rada za 2018.-2019. godinu, i svi učesnici mogu poslati dodatne komentar na Prijedlog u narednih sedam dana. Drugi sastanak WG RAQ-a trebao bi biti održan u Tirani, Albanija, vjerovatno u martu 2018. godine.