Inicijalna konferencija Alumni asocijacije zemalja Zapadnog Balkana -WBAA

Datum kreiranja 03 April 2018
Štampa

Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja prisustvovali su inicijalnoj konferenciji Alumni asocijacije zemalja Zapadnog Balkana ( Kick-off Meeting of the Western Balkans Alumni Association-WBAA), koja je održana od 15. do 17.03.2018. godine u Ohridu, Makedonija. Konferencija je podržana od strane Evropske komisije i okupila je preko 300 učesnika, uključujući studente, alumniste, predstavnike visokoškolskih ustanova, ministarstava, agencija, predstavnike studentskih organizacija, univerzitetske profesore, kao i predstavnike Evropske komisije i tržišta rada.

Balkan Confluence 15-17 March Ohrid MacedoniaTokom Konferencije predstavljeno je djelovanje WBAA organizacije, njihovih ciljeva, svrhe, strukture i planiranih aktivnosti. Organizovano je i sedam tematskih radionica, u dva termina, a predstavnici Centra prisusvovali su dvjema, i to: „Izazovi u visokom obrazovanju u zemljama zapadnog Balkana“ i „Mobilnost i zapošljivost“. Takođe, organizovano je 6 nacionalnih radionica, odnosno svaka od zemalja učesnica imala je svoju tematsku radionicu, gdje je bilo govora o problemima mobilnosti u zemljama Zapadnog Balkana, kao i o problemima u oblasti visokog obrazovanja uopšte, osiguranju kvaliteta i reakreditaciji u Bosni i Hercegovini. Tokom nacionalne radionice predstavnici Centra predstavili su svoje djelovanje, kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i u evropskom prostoru visokog obrazovanja i pozvali sve zainteresirane strane da koriste usluge Centra.