Održan Seminar u Tuzli u okviru STINT projekta

Datum kreiranja 16 Maj 2018
Štampa

Aktivnosti vezano za Projekat "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u BiH" (STINT projekt)nastavljene su Seminarom u Tuzli. Seminar je održan 17.-18. aprila 2018. godine, a domaćin Seminara je bio Univerzitet u Tuzli. Teme Seminara su bile uspoređivanje implementiranih pilot aktivnosti i različitih kriterija širom Evrope o ocjeni internacionalizacije.

STINT Project Tuzla Seminar April 2018Tokom Seminara predstavnik Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja zajedno sa predstavnikom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske održao je prezentaciju vezanu za obuke o procedurama akademskog priznavanja koje su obavljene na svim javnim univerzitetima u posljednja četiri mjeseca, osim Univerziteta u Banjoj Luci, a koje su dogovorene na Drugom konzorcijskom sastanku održanom u Zenici u novembru 2017. godine. Istaknuto je da su obuke bile vrlo dobro organizovane, sa dobrim odzivom pozvanih, ali da evaluatori za pristup nisu toliko upoznati sa osnovnim principima Lisabonske konvencije o priznavanju. Sami traning nije dovoljan da se implementuje model priznavanja ranije urađen unutar Projekta. Održivost Projekta će djelimično zavisiti o volji univerziteta da se potrude u implementaciji modela.

Takođe, pilot aktivnosti provedene od strane univerziteta su predstavljene, a diskutovalo se o evropskim kriterijima i iskustvima u internacionalizaciji te povezanosti kriterija za akreditaciju u Bosni i Hercegovini sa ECA kriterijima za internacionalizaciju kao i tome koliko je internacionalizacija zahtjevana u postupku akreditacije. Najbolje prakse međunarodnih partnera koji učestvuju u ovom Projektu, a vezano za ovu temu, su predstavljene.

Sljedeći sastanak će biti održan u Portu, u septembru 2018. godine.