Datum kreiranja 16 Maj 2018
Štampa

U sklopu redovnih godišnjih aktivnosti, predstavnici Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblastivisokog obrazovanja (u daljem tekstu: Centar) posjetili su 23.04.2017. godine NARIC centar Austrije.

Pitanja kao što su pozicija oba centra i njihova vidljivost, status visokoškolskih ustanova iz Bosne i Hercegovine vezano za stručno i akademsko priznavanje visokoškolskih kvalifikacija u Austriji, odnos između predbolonjskih i bolonjskih kvalifikacija u obe zemlje, Bilateralni sporazum između Austrije i Bosne i Hercegovinepodručju obrazovanja, priznavanje prethodnog učenja bila su, između ostalog, razmotrena tokom sastanka.

Studijska posjeta NARIC centru Austirje april 2018Tokom sastanka, predstavnici Centra su imali mogućnost da se upoznaju sa online sistemom apliciranja u postupku priznavanja koji koristi NARIC centar Austrije. Ovaj sistem je olakšao rad osoblja i pokazao pravac u kom zaposlenici Cnentra trebaju težiti u sljedećem periodu.

Predstavnici Centra ocijenili su ovu posjetu vrlo uspješnom, posebno zbog dugogodišnjeg iskustva NARIC centra Austrije te su pozvali osoblje NARIC centra Austrije da posjete Centar.