Početni sastanak ENIC/NARIC centara Jadranske oblasti

Datum kreiranja 16 Maj 2018
Štampa

Predstavnici Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja prisustvovali su Početnom sastanku ENIC/NARIC centara Jadranskog oblasti. Sastanak je održan u Rimu, 04.05.2018. godineu prostorijama CIMEA-e (NARIC centra Italije). Osim predstavnika Centra, sastanku su prisustvovali predstavnici ENIC/NARIC centara Italije, Hravtske, Slovenije i Albanije, dok predstavnici ENIC centara Srbije, Crne Gore i bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, iako pozvani, nisu prisustvovali sastanku.

First Meeting AdReN Rome May 2018Glavna ideja je da zemlje koje pripadaju Jadranskoj oblasti uspostave regionalnu mrežu kao što je to slučaj sa skandinavskim i zemljama Benelux-a, da bi se razmjenjivale najbolje prakse u priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacijakao i da se olakša i poboljša studentska i akademska mobilnost u regionu Jadranskog mora. Ova mreža ne bi bila izvan okvira ENIC/NARIC mreža. Postoji mogućnost da se ova mreža finansijski podrži od Italije.

Za vrijeme sastanka prisutni su izrazili svoje zadovoljstvo sa glavnom idejom i složili se da bi ova mreža bila vrlo korisna za sve zemlje te da se ne odustaje ako se pojave prepreke u njenom uspostavljanju. Glavne teme rada mreže su predložene te bi neka vrsta memoranduma trebala biti potpisana između centara u narednom periodu.

Sljedeći sastanak trebao bi biti održan u Zagrebu, Hrvatska, u decembru 2018. godine, kada će više detalja o radu mreže biti poznato.