Datum kreiranja 30 Avgust 2018
Štampa

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja dobio je od Ministarstva civilnih poslova BiH informaciju vezanu za produženje važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti visokog obrazovanja.

U informaciji se, između ostalog, navodi da je raniji Protokol o saradnji u oblasti visokog obrazovanja ("Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori", broj: 03/15), potpisan 25.07.2013. godine u Sarajevu, zaključen na pet studijskih godina (2013/2014., 2014/2015., 2015/2016., 2016/2017., 2017/2018.) te da su, u skladu sa odredbama pomenutog Protokola, od studijske 2013/2014. godine državljani BiH izjednačeni sa državljanima Slovenije i Evropske Unije u vezi plaćanja troškova studija. Konkretno, nakon potpisivanja Protokola iz 2013. godine, studentima iz Bosne i Hercegovine ne naplaćuju se "školarine za strance" koje su do tada plaćali u Sloveniji.

Takođe, u okviru Centra za mobilnost i evropske programe obrazovanja i ospoosbljavanja Republike Slovenije (CMEPIUS), svake godine je za državljane Bosne i Hercegovine na raspolaganju 18 mjesečnih stipendija za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Republici Sloveniji.

Nakon provedene procedure 04.07.2018. godine, razmjenom diplomatskih nota, produženo je važenje protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja do kraja studijske godine u kojoj će Bosna i Hercegovina postati članica Evropske unije.