Datum kreiranja 12 Oktobar 2018
Štampa

U prostorijama Polytechnic Institute of Porto, od 26. do 28. septembra 2018. godine, održan je Treći sastanak konzorcija u sklopu Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja" (STINT projekat).

Third Consortium Meeting STINT Porto 26-28.09.2018 Sastanak je bio prilika za sve partnere da predstave šta je urađeno od početka Projekta posebno vezano za diseminaciju projektnih aktivnosti i rezultata. Dio Sastanka je posebno bio posvećen osiguranju kvaliteta na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini sa akcentom na smjernice i kriterije internacionalizacije na ovim ustanovama .

Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, zajedno sa predstavnikom Ministarstva obrazovanja i kulture Republike Srpske, je održao prezentaciju vezanu za opšta zapažanja nakon obuka o procedurama akademskog priznavanja koju su održali kao predavači na svim univerzitetima koji učestvuju u Projektu. Generalna primjedba nakon obuka je bila da samo jedna obuka nije dovoljna da se implementuje Model akademskog priznavanja koji je razvijen od projektnih partnera tokom Projekta.

Zbog izmjena u upravljanju Projektom i prolongiranja u usvajanju dokumenata, trajanje Projekta je produženo za šest mjeseci, do 14 aprila 2019. godine.

Sljedeći sastanak će se održati u Gentu od 27. do 29. novembra 2018. godine.