STINT projekat - Radionica u Gentu

Datum kreiranja 10 Decembar 2018
Štampa

Posljednja radionica u okviru projekta "Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH" (STINT projekt) održana je u Gentu od 27. do 29. novembra 2018. godine. Domaćin sastanka bio je KU Leuven. Teme ove radionice bile su kriterijumi za procjenu internacionalizacije javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Svaki univerzitet je imao priliku odabrati dva kriterijuma internacionalizacije i predstaviti izvještaj o samovrednovanju koji je sproveden na osnovu ova dva kriterijuma u skladu sa Vodičem za procjenu kvaliteta internacionalizacije, koji je razvijen u okviru STINT projekta.

STINT Workshop Ghent 2Osim toga, svi projektni partneri su predstavili svoje planove vezane za diseminaciju i održivost plana u nacrtnoj verziji. Predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja istakao je da će CIP osigurati održivost projektnih aktivnosti vezanih za postuke akademskog priznavanja, budući da to spada u nadležnost CIP-a.

Predstavnik CIP-a je, takođe, iskoristio ovu priliku da predstavi novi Twinning projekat „Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju“, čija je implementacija započela u septembru 2018. godine sa glavnim ciljem unapređenja sistema za priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija kako bi se nosiocima takvih kvalifikacija obezbijedio pristup tržištu rada u BiH.

Sa ovom radionicom završene su sve projektne aktivnosti uz sveobuhvatno mišljenje da je ovaj Projekat pokrenuo veoma važne aktivnosti vezane za internacionalizaciju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i može se smatrati kao najbolji strukturalni projekat u visokom obrazovanju do sada.

Završna konferencija će se održati u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine početkom aprila 2019. godine.