Prvi pregovarački sastanak vezan za Sporazum o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija, Crna Gora, Podgorica, 20. i 21.12.2018. godine

Datum kreiranja 14 Januar 2019
Štampa

U organizaciji Vijeća za regionalnu saradnju zemalja Jugoistočne Evrope (RCC) održan je Prvi pregovarački sastanak vezan za Sporazum o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i inženjera građevine. Sastanak je organizovan u Crnoj Gori, Podgorica, 20. i 21.12.2018. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici šest ekonomija: Crne Gore, Albanije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova (ime definisano UN rezolucijom 1244 iz 1999. godine). Bosnu i Hercegovinu su predstavljali predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova BiH i predstavnik Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja.

RCC First Meeting Tirana Regulated Profession 2RCC First Meeting Tirana Regulated ProfessionTokom navedenog sastanka detaljno je revidiran opšti tekst Sporazuma koji je sačinjen od 22 članka te pet priloga koji će se kroz sljedeće sastanke detaljnije razrađivati. Predstavnici svih šest ekonomija aktivno su debatovali o stavovima vezanim za automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa, arhitekata i inženjera građevine s naglaskom na važnost pitanja o privremenom/povremenom ili stalnom obavljanju profesije, internim propisima svih šest ekonomija vezanim za dozvole boravka za strance, o trajanju licenci određenih profesija, nivou znanja engleskog jezika i jezika zemlje u kojoj se priznavanje traži te svim drugim pitanjima koja su bitna za pronalaženje zajedničkih rješenja kako bi se omogućilo olakšano (automatsko) priznavanje gore navedene četiri profesije.

Pregovori se nastavljaju od 21. do 23.01.2019. godine u Skoplju, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Osim navedenog planirana su još četiri sastanka kojima bi se okončali pregovori i rezultovati potpisivanjem Sporazuma u julu 2019. godine u Poljskoj.