Drugi sastanak ENIC/NARIC centara AdReN mreže

Datum kreiranja 12 Februar 2019
Štampa

Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja prisustvovali su drugom sastanku ENIC/NARIC centara Jadranske oblasti. Sastanak je održan u Tirani, 30. januara 2019. godine, u prostorijama Ministarstva obrazovanja, sporta i omladine Republike Albanije. Pored predstavnika Centra, sastanku su prisustvovali i predstavnici ENIC/NARIC centara Italije i Albanije.

AdReN Meeting Tirana Second MeetingNa sastanku je razgovarano o daljim koracima u vezi sa uspostavljanjem mreže jadranskih ENIC/NARIC centara Jadranske oblasti (AdReN mreža). Predstavnici NARIC centra iz Italije obavijestili su da se web stranica mreže razvija tako da se razmatra sadržaj web stranice. Razmatrana su i pitanja od interesa za dalji rad AdReN mreže. Istaknuto je da bi analiza rada svih centara u vezi sa glavnim odredbama Lisabonske konvencije o priznavanju bila veoma korisna za razumijevanje rada svih centara. Mapiranje svih kvalifikacija na sistematskom nivou između članova AdReN mreže može biti tema za naredne sastanke, što će dalje voditi ka mapiranju kvalifikacija na podnivoima.

Sljedeći sastanak AdReN mreže planiran je da se održi u okviru godišnjeg sastanka ENIC/NARIC mreža, u junu u Njemačkoj.