Datum kreiranja 11 Novembar 2019
Štampa

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja je dobio informaciju od Nacionalnog Erasmus+ ureda u Bosni i Hercegovini da je Erasmus+ poziv za prijedloge pokrenut 5.11.2019. godine. Ovo će biti posljednji poziv u trenutnom programu, tako da nema većih promena u četiri glavne komponente međunarodne dimenzije:

-        Erasmus Mundus zajedničke master diplome (EMJMDs)

-        Međunarodna mobilnost kredita (ICM)

-        Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE)

-        Akcije Jean Monnet (JMA).

ERAsMUS promo-imageLetak koji sažima način na koji su ove četiri komponente obuhvaćene njihovim pozivom može se preuzeti ovde.

Više vijesti o pozivu možete naći na web stranici Erasmus+:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en