Datum kreiranja 12 Novembar 2019
Štampa

U organizaciji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, 19. i 20. novembra 2019. godine u hotelu „Mostar“, u Mostaru, održat će se tri bitna događaja u vezi priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija.

Dana 19.11.2019. godine sa početkom u 10.30 sati, održat će se Završna konferencija Twinning projekta ″Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju u BiH″, kojom će se obilježiti kraj projektnih aktivnosti CIP-a i projektnih partnera iz Hrvatske, Francuske i Latvije. Na Konferenciji će se predstaviti rezultati Projekta čija implementacija je trajala 15 mjeseci i koji je finansirala Evropska unija. Projektne aktivnosti je implemenirao CIP u saradnji sa partnerima iz Republike Hrvatske (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Republike Francuske (France Education International – CIEP) i Republike Latvije (Akademsko informativni centar - AIC).

U poslijepodnevnim satima istoga dana, održat će se Okrugli sto: „Implementacija rezultata Twinning projekta Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju u BiH“. Na navedenom skupu nadležne obrazovne vlasti i organi za priznavanje razgovarat će o rezultatima Projekta, njegovoj održivosti te o narednim aktivnostima u oblasti priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija i pristupa tržištu rada u Bosni i Hercegovini baziranih na preporukama proisteklih iz Projekta.

Dana 20.11.2019. godine, u okviru EPER projekta (Effective Partnership for Enhanced Recognition – Djelotovorno partnerstvo za poboljšano priznavanje) održat će se sastanak stručnjaka iz područja priznavanja (PLA sastanak) iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije te predstavnika Evropskog registra osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR), Evropske komisije i Obrazovno-reformske inicijative za Jugoistočnu Evropu (ERI SEE). Cilj sastanka je razumijevanje međunarodnih trendova u postupcima priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija, sa posebnim aspektom na mogućnosti automatskog priznavanja.

Agende predmetnih sastanaka možete preuzeti na sljedećim linkovima: Završna konferencija; EPER