Implementacija MAP REA-e, sastanak u Tirani

Datum kreiranja 10 Februar 2020
Štampa

Dvodnevni sastanak "Implementacija MAP REA (Višegodišnji akcioni plan regionalne ekonomske oblasti Zapadnog Balkana): Priznavanje akademskih kvalifikacija i sistemi osiguranja kvaliteta Zapadnog Balkana" održan je u Tirani, Albanija, 4. i 5. februara 2020. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Bosne i Hercegovine,Albanije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova (ime definisano UN rezolucijom 1244 iz 1999. godine). Delegaciju Bosne i Hercegovine činili su predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), Ministarstva civilnih poslova i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

MAP REA Meeting in Tirana 4-5 February 2020 2Sastanak je započeo uvodnim obraćanjem zamjenika ministra Ministarstva obrazovanja, sporta i mladih Republike Albanije. Prva tema sastanka bila je dogovor o daljim koracima u vezi prihvaćanja Deklaracije o priznavanju akademskih kvalifikacija u zemljama Zapadnog Balkana u Poznanu, juli 2019. godine, uz primjedbu Republike Srbije na tekst Deklaracije. Dogovoreno je da bi se na ekspertskom nivou trebao nastaviti rad na međusobnom priznavanju bolonjskih visokoškolskih kvalifikacija stečenih nakon završetka trećeg ciklusa, kao i svih predbolonjskih kvalifikacija. Nakon odobravanja svih učesnika, dogovorena je izrada Komparativne studije o postojećim nacionalnim kvalifikacijskim okvirima u državama Zapadnog Balkana, kao i utvrđivanje statusa i pozicije svih visokoškolskih kvalifikacija što bi bilo korisno u procedurama priznavanja.

Nakon ove teme, predstavljeni su statistički podaci o broju zahtjeva za priznavanje u državama Zapadnog Balkana. Predstavnik CIP-a predstavio je online bazu podataka o procedurama priznavanja u Bosni i Hercegovini, urađenu tokom implementacije Twinning projekta "Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u BiH". Sadržaj baze podataka može biti pozitivan primjer za druge države prilikom razvoja baze podataka.

U poslijepodnevnom dijelu sastanka, predstavljene su posljednje informacije o Zajedničkom informacionom sistemu (JIS) koji će olakšati procedure priznavanja na Zapadnom Balkanu. JIS je još u fazi testiranja, a na sastanku su dogovoreni zvaničan naziv JIS domene kao i kontakt detalji. Kada se rad na JIS-u završi, ista će imati poređenje kvalifikacija na sistemskom nivou što će, takođe, olakšati procedure priznavanja na Zapadnom Balkanu.

MAP REA Meeting in Tirana 4-5 February 2020Drugi dan je bio posvećen osiguranju kvaliteta na Zapadnom Balkanu. Učesnici su predstavili trenutnu situaciju u vezi stanja i statusa akreditacijskih agencija na Zapadnom Balkanu. Glavni zaključci, proistekli nakon prezentacija, su da agencije nisu dovoljno nezavisne, nema dovoljno balansa između pravnih propisa i propisa agencija, odnosno agencije nemaju autonomiju da mijenjaju ključna pitanja u procedurama akreditacije, veoma je teško pronaći dovoljan broj eksperata za eksterni audit na visokoškolskim ustanovama te kako iste obučiti. Takođe je dogovoreno da do kraja godine sve agencije prođu ″Mock″ pregled stanja u kome se nalaze u vezi ispunjenosti kriterija za članstvo u međunarodnim organizacijama, a koji bi finansiralo Regionalno vijeće za saradnju.