EPER projekat – Radionica "Dostizanje zajedničkog razumijevanja o automatskom priznavanju unutar Evropskog prostora visokog obrazovanja"

Datum kreiranja 31 Mart 2020
Štampa

U okviru EPER (Efektivno partnerstvo za poboljšano priznavanje) projekta, u Zagrebu, Republika Hrvatska, 06.03.2020. godine, održana je Radionica "Dostizanje zajedničkog razumijevanja o automatskom priznavanju unutar Evropskog prostora visokog obrazovanja". Predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, kao lideri Projekta, te ENIC/NARIC centri Hrvatske, Nizozemske, Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj, prisustvovali su Radionici.

EPER Project Zagreb Workshop Academic Recognition Procedures 06 03 2020 2Cilj Radionice je bio da se pomogne visokoškolskim ustanovama da razviju i poboljšaju interne procedure akademskog priznavanja visokoškolskih kvalifikacija, što uključuje konzistentnije i transparentnije procedure, automatsko priznavanje, priznavanje kvalifikacija osobama sa nedovoljnom dokumentacijom te sistem osiguranja kvaliteta u postupcima priznavanja. Predstavnici NARIC centra Nizozemske (NUFFIC) vodili su Radionicu, a na samom početku predstavili su rezultate FAIR projekta, u kome su učestvovali ENIC/NARIC centri šest zemalja: Hrvatske, Italije, Njemačke, Španije, Belgije i Nizozemske, te 22 visokoškolske ustanove iz ovih zemalja. Cilj Projekta je bio poboljšanje procedura akademskog priznavanja na navedenim visokoškolskim ustanovama, odnosno mogućnost automatskog priznavanja između visokoškolskih ustanova. Završetkom Projekta izdate su preporuke na evropskom nivou, kao i preporuke za visokoškolske ustanove u svakoj od zemalja.

EPER Project Zagreb Workshop Academic Recognition Procedures 06 03 2020Predstavljena je i analiza procedura priznavanja u Hrvatskoj, koja je provedena na osnovu online ankete i koja je poslana svim visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj prije Radionice. Rezultati analize su pokazali da, iako procedure postoje, u praksi, u manjem ili većem obimu, one nisu popraćene odgovarajućim internim aktima visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj, iste nisu uvijek dostupne podnosiocima zahtjvea , a, ukoliko su i dostupne, ne postoje na engleskom jeziku.

Nakon toga održane su dvije sesije u kojima se u grupama raspravljalo o procedurama akademskog priznavanja, informiranosti podniosioca zahtjeva o toku postupka priznavanja, procedurama priznavanja neformalnog obrazovanja i informalnog učenja, priznavanje kvalifikacija osobama sa nedovoljnom dokumentacijom, uključujući priznavanje kvalifikacija izbjeglica, raseljenih osoba te osoba u situaciji sličnoj izbjegličkom, kao i o sistemu osiguranja kvaliteta cjelokupnog postupka akademskog priznavanja.

Predstavnici CIP-a predstavili su rezultate završenog STINT projekta i, generalno, procedure akademskog priznavanja u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući implementaciji rezultata STINT projekta, procedure akademskog priznavanja u Bosni i Hercegovini su usklađene sa Lisabonskom konvencijom o priznavanju, iako će biti potrebno dodatno obučiti akademsko osoblje na visokoškolskih ustanovama u Bosni i Hercegovini.

U narednom periodu očekuju se dodatne radionice u okviru EPER projekta sa temama iz oblasti priznavanja, koje će zavisiti od razvoja situacije u vezi COVID-19 virusa.