Obavještenje o javnim konsultacijama- Pravilnik o internim procedurama u postupku informiranja i priznavanja

Datum kreiranja 09 Juli 2020
Štampa

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja provodi javne konsultacije o nacrtu  Pravilnika o internim procedurama u postupku informiranja i priznavanja.

Pozivamo zainteresovanu javnost da se u periodu 9.7.2020.- 24.7.2020. godine uključi u proces javnih konsultacija putem web platforme „eKonsultacije“ (https://ekonsultacije.gov.ba).