Datum kreiranja 22 Juli 2014
Štampa

Predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja prisustvovali su Sastanku konzorcija Projekta SCAN-D. Sastanak je održan u Rimu, 9.7.2014. godine, u prostorijama NARIC centra Italije-CIMEA.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 22 Juli 2014
Štampa

U organizaciji Evropske komisije, Vijeća Evrope, UNESCO-a, NARIC centra Italije-CIMEA i ENIC centra Vatikana te u saradnji sa LUISS univerzitetom, u Rimu je od 06. do 08. jula 2014. godine održan 21. godišnji sastanak ENIC i NARIC centara.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 30 Juni 2014
Štampa

U sklopu projekta "Promocija konkurentnosti BiH kroz veću zapošljivost i kvalitet ljudskih resursa", koji je finansiran iz sredstava IPA za 2009. godinu, objavljen je dokument "Principi i standardi obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini".

Opširnije...
 
Datum kreiranja 02 Juni 2014
Štampa

Obavještavamo zainteresovane da je Evropska komisija od 21.05.2014. godine u 12:00 sati na Facebook profilu Erasmus+ otvorila chat. Chat je otvoren da bi se putem njega ekspertima Evropske komisije mogla postavljati pitanja o stipendijama, studijskim programima i projektima koje nudi  ovaj Program. Sva pitanja se mogu postaviti preko Twitter-a ili Facebook-a, korištenjem #ErasmusPlusChat-a.

 
Datum kreiranja 09 Maj 2014
Štampa

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović i ministar za ljudske resurse Mađarske Zoltan Balog potpisali su u Budimpešti Program obrazovne i kulturne saradnje između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske za period 2014.-2016.godina.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 07 Maj 2014
Štampa

Na 22. sjednici Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, koja je održana 23.aprila 2014.godine, izvršen je izbor predsjednika i dva potpredsjednika Upravnog odbora.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih obrazovnih organa entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, provelo je postupak zaključivanja Sporazuma između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva obrazovanja Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti obrazovanja.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

U sklopu Tempus projekta ″Bosanskohercegovački kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje - BHQFHE″, u Paderbornu je 30. i 31.01.2014. godine održan Početni sastanak.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta upisala je prve ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

Od 07-10.10.2013. godine u Tirani u Albaniji održan je početni sastanak JoinEU – SEE>PENTA projekta kojem su prisustvovali predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, predstavnici partnerskih univerziteta evropskih zemalja i zemalja Zapadnog Balkana koji učestvuju u programu Erasmus Mundus i drugi saradnici na Projektu.

Opširnije...