Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta upisala je prve ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

Od 07-10.10.2013. godine u Tirani u Albaniji održan je početni sastanak JoinEU – SEE>PENTA projekta kojem su prisustvovali predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, predstavnici partnerskih univerziteta evropskih zemalja i zemalja Zapadnog Balkana koji učestvuju u programu Erasmus Mundus i drugi saradnici na Projektu.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

U organizaciji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, u Mostaru je 30.10.2013. godine u hotelu „Ero“ održan Okrugli stol „Priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u duhu Lisabonske konvencije“. Okruglom stolu su, osim predstavnika CIP-a, prisustvovali  predstavnici Ministarstva civilnih poslova, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, kantonalnih ministarstava obrazovanja, javnih i privatnih visokoškolskih ustanova.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja je dobio obavještenje od NARIC centra Italija da je u toku prijava na INTER-HED-ov online kurs.

Obrazac za prijavu nalazi se na: www.interhed.eu.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

Dana 07.10.2013. godine, zaposlenici Švedskog vijeća za visoko obrazovanje, unutar kojeg djeluje i NARIC centar Švedske (Odjel za priznavanje kvalifikacija), u sklopu studijske posjete Bosni i Hercegovini, posjetili su Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine.

Opširnije...
 
Datum kreiranja 05 Maj 2014
Štampa

Na 6. sastanku Komiteta Konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u evropskom regionu učestovalo je 26 zemalja, te nekoliko zemalja u svojstvu posmatrača, kao i predstavnici Evropske komisije, Vijeća Evrope i UNESCO-a.

Opširnije...
 

Stranica 19 od 19